CATALOGUE MIỆNG GIÓ – ADF

Nhà máy ADF cung cấp miệng gió, van gió, van chặn lửa, van điều chỉnh lưu lượng gió VCD, VAV box, CAV box và ống gió mềm các loại…