LỌC JAF TRONG NHÀ MÁY GIẤY

BỘT GIẤY
Bột giấy thô, quy trình hóa học (hoặc) cơ học (hoặc) cơ điện, sẽ trải qua một số xử lý hóa học và cơ học để trở thành Giấy.
Các phương pháp xử lý này rất có thể giải phóng các sản phẩm phụ gây ô nhiễm không khí có nguy cơ đối với môi trường xung quanh, thiết bị điện tử và hệ thống điều khiển nhạy cảm.
Nguyên Nhân
Chất gây ô nhiễm không khí có thể được phân thành hai loại, cụ thể là chất ô nhiễm dạng khí như các hợp chất hữu cơ bay hơi
(VOC), hợp chất lưu huỳnh khử (TRS), oxit nitơ (NOX) và các hợp chất clo hữu cơ, và các hạt như tro bay và bụi
Điều quan trọng là phải loại bỏ các chất gây ô nhiễm không khí này vì nếu sự hiện diện nhỏ nhất của chúng cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả quá trình tổng thể và chất lượng sản phẩm.
GIẢI PHÁP
JAF có chuyên môn và biết làm thế nào trong ngành này, có thể XÁC ĐỊNH, LOẠI BỎ & GIÁM SÁT, để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
Phương pháp tiếp cận 3 bước hiệu quả được đề xuất sẽ đáp ứng các yêu cầu của ngành, đáng tin cậy nhất và đã được chứng minh với danh sách các tài liệu tham khảo dự án và các nghiên cứu điển hình hiện có.

 

© Japan Air Filter Malaysia Sdn. Bhd. 2018