Khải Phát - HVAC

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 17:00
Vietnamese English Japanese Korea Chinese

Đôi nét về Khải Phát
Khải Phát là công ty chuyên phân phối các sản phẩm nhập khẩu trong lĩnh vực Cơ – Điện (HVAC). Được thành lập trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ của thị trường Xây Dựng. Khải Phát với đội ngũ lãnh đạo trẻ và chiến lược kinh doanh đúng đắn và đang nỗ lực không ngừng trong mọi hoạt động sản xuất, nhập khẩu để khẳng định và nâng cao vị thế của mình trong lĩnh vực cung ứng thiết bị cho các dự án trên lãnh thổ Việt Nam, tạo lập giá trị, giữ vững niềm tin trong tâm trí khách hàng và đối tác.
Xem thêm
SẢN PHẨM

Khải Phát là công ty chuyên phân phối các sản phẩm nhập khẩu trong lĩnh vực Cơ – Điện

Dự án

Khải Phát là công ty chuyên phân phối các sản phẩm nhập khẩu trong lĩnh vực Cơ – Điện

Tin tức

Khải Phát là công ty chuyên phân phối các sản phẩm nhập khẩu trong lĩnh vực Cơ – Điện

tin tức 2

tin tức 2

16/01/2021 06:28 AM Tin tức

tin tức 2

tin tức 2

tin tức 2tin tức 2tin tức 2tin tức 2tin tức 2tin tức 2tin tức 2tin tức 2tin tức 2tin tức 2tin tức 2tin tức 2tin tức 2tin tức 2tin tức 2tin tức 2tin tức 2tin tức 2tin tức 2tin tức 2tin tức 2

16/01/2021 06:28 AM Tin tức

tin tức 2tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức2

tin tức 2tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức2

tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1

16/01/2021 02:39 AM Tin tức

tin tức 1

tin tức 1

tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1tin tức 1

16/01/2021 02:37 AM Tin tức

Zalo
Hotline