TIÊU CHUẨN KIỂM TRA LỌC KHÔNG KHÍ HEPA

TIÊU CHUẨN KIỂM TRA LỌC KHÔNG KHÍ HEPA: EN 1822

Tiêu chuẩn EN1822 là tiêu chuẩn Châu Âu được xây dựng cho hệ thống đo lường các cấp độ lọc khí, lọc bụi dựa trên lưu lượng và tốc độ luồng khí đi qua. Tiêu chuẩn EN1822 được áp dụng trong việc đánh giá hiệu quả của các cấp độ lọc khí EPA, HEPA và ULPA.

Tiêu chuẩn EN1822 được sử dụng để đo lường cho các loại lọc khí cấp độ cao (EPA, HEPA và ULPA) dùng trong các hệ thống thông gió và điều hòa không khí; Cũng như trong các quy trình công nghệ như Công nghệ phòng sạch, Dược phẩm Công nghiệp, Công nghệ sinh học,…Tiêu chuẩn này được đánh giá dựa trên một quy trình xác định hiệu quả dựa trên phương pháp đếm các hạt bằng bình xịt các hạt chất lỏng và chất rắn cùng các máy đo để tổng hợp thông số.

Dãy sản phẩm  E10, E11, E12 (gọi là EPA) – là kết quả tiêu chuẩn mà lọc EPA tương ứng phải đạt được;
Dãy sản phẩm H13, H14 (gọi là HEPA) – là kết quả tiêu chuẩn mà lọc HEPA tương ứng phải đạt được;
Dãy sản phẩm U15, U16, U17 (gọi là ULPA) – là kết quả tiêu chuẩn mà lọc ULPA tương ứng phải đạt được;

Cách nhiệt Trocellen - Van Gió ADF - Lọc Mùi JAF - Bồn Nước Lắp Ghép GRP - AHU  UNIHEAT - Tháp Giải Nhiệt Nihon Spindle

Các phương pháp xác định cấp độ lọc khí thuộc Tiêu chuẩn EN1822:

Để đánh giá hiệu suất lọc trung bình của một tấm lọc xem có đạt tiêu chuẩn hay không, ban đầu người ta sử dụng một máy đo để xác định số lượng và kích thước các hạt bị giữ lại trên bộ lọc. Sau khi xử lý dữ liệu này, dựa trên đó người ta xác định kích thước hạt tối thiểu trong môi trường đo. Kích thước này được gọi là MPPS (MPPS là viết tắt của “most penetrating particle size” – kích thước hạt tối thiểu).

Tiếp theo; Kiểm tra mức độ rò rỉ của phần tử lọc là thử nghiệm quan trọng được thực hiện bằng cách đưa một đầu dò để phun Aerosol (Sol khí – một dạng hệ keo của của chất rắn hoặc lỏng) dọc theo bề mặt của tấm lọc để phục vụ việc thu thập dữ liệu về giá trị tích phân; Sau đó mới xác định Giá trị tổng thể, đồng thời cho phép xác định được tốc độ rò rỉ trên một mặt phẳng của tấm lọc. Giá trị tổng thể được nhìn nhận như một Hiệu quả tổng thể đo được, còn Giá trị tích phân được nhìn nhận như tỷ lệ các hạt rò rỉ.

Cuối cùng; Xác định hiệu suất lọc của tấm lọc là một thử nghiệm được tiến hành bằng cách đo độ sụt áp của bộ lọc ở tốc độ dòng khí định mức. Sau đó với một bộ máy đo và vòi phun Aerosol, người ta sẽ xác định được hiệu suất lọc từ các hạt MPPS.

Cách nhiệt Trocellen - Van Gió ADF - Lọc Mùi JAF - Bồn Nước Lắp Ghép GRP - AHU  UNIHEAT - Tháp Giải Nhiệt Nihon Spindle

Cách nhiệt Trocellen - Van Gió ADF - Lọc Mùi JAF - Bồn Nước Lắp Ghép GRP - AHU  UNIHEAT - Tháp Giải Nhiệt Nihon Spindle

Tại nhà máy JAF Malaysia quá trình kiễm soát chất lượng sản phẩm nghiêm ngặc trong từng khâu:

  1. Khâu đầu vào – IQC

Kiễm tra chất lương cho tất cả các nguyên liệu thô nhận được dựa trên bảng lấy mẫu AQL. (Nguồn: JIS Z 9015).

Để đảm bảo cho tất cả các nguyên liệu từ nhà cung cấp tuân thủ đặc điểm kỹ thuật.

  1. Trong quá trình làm việc – IPQCv

Kiểm soát 100% (IPQC) cho tất cả các dây chuyền sản xuất trong cả quá trình làm việc.

Để đảm bảo nhận được 100% sự hài lòng từ khách hàng

 

Cách nhiệt Trocellen - Van Gió ADF - Lọc Mùi JAF - Bồn Nước Lắp Ghép GRP - AHU  UNIHEAT - Tháp Giải Nhiệt Nihon Spindle

 

  1. Kiểm tra độ rò rĩ HEPA

Cách nhiệt Trocellen - Van Gió ADF - Lọc Mùi JAF - Bồn Nước Lắp Ghép GRP - AHU  UNIHEAT - Tháp Giải Nhiệt Nihon Spindle

Tại JAF Malaysia, chúng tôi cam kết đảm bảo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất về kiểm soát chất lượng được triển khai và thực hiện. Điều này bao gồm từ kiểm soát chất lượng đến (IQC) đến kiểm soát chất lượng trong quá trình (IPQC), và sau đó là Kiểm soát chất lượng đi (OQC). Với một loạt các biện pháp toàn diện như vậy, chúng tôi có thể đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm phát ra từ các nhà máy sản xuất của chúng tôi đều mang dấu ấn của chất lượng hàng đầu Nhật Bản.

Nhân viên Đảm bảo Chất lượng (QA) từ Nhật Bản cũng được cung cấp và tất cả người kiểm tra QC đều được đào tạo và hướng dẫn rộng rãi về các lĩnh vực kiểm tra, thông số kỹ thuật và thực hiện sản phẩm. Nhân viên QC trải qua các kỳ thi hàng năm để đủ điều kiện là người kiểm tra được chứng nhận theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản.

Cách nhiệt Trocellen - Van Gió ADF - Lọc Mùi JAF - Bồn Nước Lắp Ghép GRP - AHU  UNIHEAT - Tháp Giải Nhiệt Nihon Spindle

Nguồn: https://www.japanairfilter.com/company-factory-quality-control.html

Tài liệu tham khảo:

Tiêu chuẩn EN1822 – 2009: http://www.gttlab.com/uploads/soft/161025/EN1822-1-2009Highefficiencyairfilters(EPA,HEPAandULPA)Part1Classification,performance.pdf