TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

Trãi thảm lụa mời nhân tài… Cty Khải Phát hvac cần phát triển mạnh 2 team bán hàng chủ lực như sau: 1. Team Bảo Ôn, Cách Nhiệt và Cửa gió, Van Gió. 2. Team Lọc Gió, Lọc Mùi… và DX AHU.. Nay cần tuyển các bạn, hoặc cả team kinh doanh có kinh nghiệm […]