CATALOGUE CÁCH NHIỆT – TROCELLEN

Polyethylene liên kết chéo là một loại bọt ô kín có cảm giác nhỏ gọn và khả năng chống nước. Để tạo ra một liên kết bền, các polyme được liên kết với nhau và nung nóng để tạo nên…