CATALOGUE LỌC – JAF

Japan Air Filter chuyên lọc không khí phòng sạch, lọc khí trong nhà xưởng công nghiệp, lọc tĩnh điện, lọc mùi bếp, lọc hepa dùng trong dược phẩm, bệnh viện & chăm sóc sức khỏe.