LunaCel STD

High Air Capacity HEPA Filter
  • LunaCel STD
  • Liên hệ
  • 2901
  • HEPA: H10, H13, H14, U15
  • Ultra-fine fire retardant fibreglass / Sợi thủy tinh chống cháy siêu mịn
  • Corrugated aluminium / Nhôm tạo sóng
  • Galvanized steel, Anodized aluminium, Stainless steel, MDF, Plywood / Thép tráng kẽm, nhôm đùn, Inox, ván MDF, ván ép
  • Standard depth 149mm and 292mm / Độ dày tiêu chuẩn 149mm và 292mm
  • Available in dry seal and gel seal to create leak-free connection to the hardware / Có sẵn ở dạng bịt kín khô và bịt kín gel để tạo kết nối không rò rỉ với phần cứng
  • UL certified / Tiêu chuẩn UL