LunaKleen

Standard Type Mini-Pleat Hepa/ULPA Filter
  • LunaKleen
  • Liên hệ
  • 2526
  • HEPA: H13, H14, U15, U16, U17
  • Moisture resistant, fire retardant fibreglass / Sợi thủy tinh chống ẩm, chống cháy
  • Anodized extruded aluminium / Nhôm đùn Anodized
  • Standard depth 69mm, 81mm, 93mm and 117mm / Độ dày tiêu chuẩn 69mm, 93mm và 117mm
  • Gel seal / Chất bịt kín mềm
  • Jointless polyurethane gasket / Miếng đệm polyurethane không khớp nối
  • UL certified / Tiêu chuẩn UL