NHỮNG TẤM GƯƠNG SÁNG NƠI TUYẾN ĐẦU PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19

Dịch bệnh ngày càng phức tạp, làm ảnh hưởng sâu rộng đến sức khỏe, đời sống của người dân, khó khăn chồng chất khó khăn. Thời điểm này Chính phủ – Nhà nước và đội ngũ phòng chống dịch trên cả nước luôn cần sự động viên, cần tinh thần của mọi người dân

Trong thời gian vừa qua, LPC cũng không đứng ngoài cuộc chiến khắc nghiệt đó. Nhiều doanh nghiệp đang “đóng băng” vì dịch bệnh, “khốn đốn” vì giãn cách nhưng LPC vẫn may mắn hơn khi các Dự án vẫn ùn ùn kéo đến. Bên cạnh đó, với mong muốn đồng hành cùng Chính phủ trong các hoạt động phòng chống dịch, CBNV LPC đã không ngại khó – ngại khổ mang lại những gái trị nhỏ và tấm lòng lớn.

Lòng nhiệt huyết của “Kiến trúc sư”

“Do đặc thù công việc đang hết sức khẩn cấp, thành phố đang rơi vào tình trạng báo động cao, em không còn nhiều thơi gian để suy nghĩ và lựa chọn. Một phần vì được điều động, một phần vì tinh thần muốn tham gia phòng – chóng dịch bệnh, nay em viết Email này kính mong Ban Lãnh đạo tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện cho em đóng góp sức mình cho Thành phố và Đất nước”.

Đây là những chia sẻ của Kiến trúc sư trẻ Nguyễn Huy Hoàng – Nhân viên của Công ty TNHH Xây dựng Lâm Phạm – VP Sài Gòn.