TÒA NHÀ VĂN PHÒNG + SHOPHOUSE

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Duyên Hải
  • Địa điểm: Đình Vũ – Hải Phòng
  • Nhiệm vụ của LPC: Tổng thầu tư vấn thiết kế công trình