THE FIVE STAR HẠ LONG

  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH The Five Hạ Long
  • Địa điểm: Khu 2 – Phường Bãi Cháy – TP Hạ Long – Quảng Ninh