Trocellen PipePro

Cách nhiệt đường ống
  •   PipePro
  •   Liên hệ
  • 752

Trocellen PipePro™

Các ống cách nhiệt TROCELLEN được sử dụng để làm chậm quá trình tăng nhiệt và kiểm soát nhiệt độ và sự ngưng tụ từ hệ thống đường ống nước lạnh và chất làm lạnh. Nó cũng làm giảm dòng nhiệt cho đường ống nước nóng và đường ống nhiệt độ kép.

Tất cả các loại TROCELLEN đều không chứa cadimi, chất ổn định chì, các chất vô cơ (ví dụ: Tributyltin), và các kim loại nặng / độc hại khác, TROCELLEN được sản xuất mà không sử dụng CFC, HCFC hoặc HC’s.

 

Density
Diameter
Thickness
Temperature Range
Type

 

Trocellen S.E.A. Sdn Bhd