Trocellen Classic

UL94
  • Classic
  • Liên hệ
  • 589

Trocellen Classic

UL94 Certified Ducting Insulation

TROCELLEN Bọt Polyetylen liên kết ngang (Bọt PE) không chỉ cung cấp hiệu suất vượt trội mà còn chất lượng đẳng cấp thế giới cho khách hàng của chúng tôi. Trocellen Classic được thử nghiệm rộng rãi để vượt qua các điều kiện nghiêm ngặt của tiêu chuẩn UL94, cung cấp hiệu suất chống cháy trên thị trường.

Tất cả các loại TROCELLEN đều không chứa cadimi, chất ổn định chì, các chất vô cơ (ví dụ: Tributyltin), và các kim loại nặng / độc hại khác, TROCELLEN được sản xuất mà không sử dụng CFC, HCFC hoặc HC’s.

 

Thickness
Density
Width
Glue

Trocellen S.E.A. Sdn Bhd