Trocellen HeatPro

BS476 Part 6 & 7 Class 0, MS2095
  •   HeatPro
  • Liên hệ
  • 775

Trocellen HeatPro™

BS476 Part 6 & 7 Class 0
MS2095 Certified Roofing Insulation

Dòng xốp TROCELLEN HeatPro ™ được thiết kế đặc biệt để cách nhiệt với cái nóng gay gắt của khí hậu nóng. Bọt xốp HeatPro đặc biệt thích hợp trong việc cách nhiệt mái. Cấu trúc ô kín tiên tiến của chúng tôi cho phép dẫn nhiệt đạt hiệu suất tối ưu. Mỗi HeatPro đều được cung cấp cùng với lá nhôm được gia cố nhiều lớp của nhà máy, cung cấp thêm sức mạnh vật lý và giảm cảm ứng nhiệt đến mức tối thiểu.

Tất cả các loại TROCELLEN đều không chứa cadimi, chất ổn định chì, các chất vô cơ (ví dụ: Tributyltin), và các kim loại nặng / độc hại khác, TROCELLEN được sản xuất mà không sử dụng CFC, HCFC hoặc HC’s.

 

Độ dày : 5mm, 8mm, 10mm.

Trọng lượng: 33 kg/m3

Chiều rộng : 1.2m

Cách nhiệt Trocellen - Van Gió ADF - Lọc Mùi JAF - Bồn Nước Lắp Ghép GRP - AHU  UNIHEAT - Tháp Giải Nhiệt Nihon Spindle

Trocellen S.E.A. Sdn Bhd