Tetrakleen

PTFE Mini – Pleat Filter: PTFE dùng công nghệ chia nhỏ nhằm tăng diện tích bề mặt tiếp xúc không khí và giảm áp suất qua lọc.
  • TetraKleen
  • Liên hệ
  • 2815
  • HEPA: H13, H14, U15
  • Lower pressure drop than fiber glass / Giảm áp suất thấp hơn sợi thủy tinh
  • Low off gassing / Giảm lượng khí
  • High durability media / Truyền thông có độ bên cao
  • High acid resistant to corrosive environment / Axit cao chống lại môi trường ăn mòn
  • EDPM, jointless polyurethane gasket / EDPM, miếng đệm polyurethane không khớp nối