LunaCel TS

High Air Capacity HEPA Filter
 • LunaCel TS
 • Liên hệ
 • HEPA / LỌC: H10, H11, H12, H13, H14
 • Ultra-fine fire retardant fibreglass / Sợi thủy tinh chống cháy siêu mịn
 • Corrugated aluminium / Nhôm tạo sóng
 • Low pressure drop / áp suất thấp
 • Galvanized steel, Anodized aluminium, Stainless steel, MDF Plywood / Thép tráng kẽm, nhôm đùn, inox, ván MDF, ván ép
 • Standard depth 149mm and 292mm / Chiều dày tiêu chuẩn 149mm và 292mm
 • Available in dry seal and gel seal to create leak-free connection to the hardware / Có sẵn ở dạng bịt kín khô và bịt kín gel để tạo kết nối không rò rỉ với phần cứng
 • Energy saving and environmental friendly / Tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường
 • UL certified / Chứng nhận UL