Trụ sở tổng công ty 36 – Bộ Quốc Phòng

  • Dự án: Cải tạo trụ sở Tổng công ty 36 – BQP
  • Chủ đầu tư: Tổng công ty 36 – BQP
  • Địa điểm: 141 – Hồ Đắc Di – Đống Đa
  • Diện tích sử dụng sàn U-bot: 9.000 m2
  • Loại U-bot sử dụng: H10, H13 và H16
  • Nhịp: 8,5 m
  • Nhiệm vụ LPC: Tư vấn thiết kế, cung cấp giải pháp sàn nhẹ U-bot.