DỊCH VỤ KHÁC

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 7: 8:00 - 17:00
Vietnamese English Japanese Korea Chinese
DỊCH VỤ KHÁC

Phân tích vòng đời còn lại của Hạt Carbon JAF là một dịch vụ thử nghiệm được cung cấp cho khách hàng. Các mẫu vật liệu được kiểm tra định kỳ để đảm bảo duy trì hiệu suất của bộ lọc, vì có các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ vật liệu, ngoại trừ quá trình loại bỏ khí. Các loại than hoạt tính do JAF cung cấp bao gồm than hoạt tính nguyên chất, than ngâm tẩm và alumin ngâm tẩm. Việc phân tích tuổi thọ còn lại của phương tiện được thực hiện theo loại yêu cầu của khách hàng.

PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

Việc lấy mẫu phải được lên lịch sau 90 đến 180 ngày kể từ khi lắp đặt hệ thống lọc không phí mới. Sau đó, việc lấy mẫu có thể được thực hiện từ ba đến sáu tháng một lần để phát triển hồ sơ về hiệu suất của hệ thống.

Các mẫu  được phân tích trong phòng thí nghiệm thông qua chuẩn độ axit-bazơ, chuẩn độ oxy hóa khử hoặc thử thách khí, sau này theo tiêu chuẩn ASTM D6646. Tuổi thọ còn lại của than hoạt tính nguyên chất sẽ được ước tính với Hoạt tính Butan. Dữ liệu quan sát được sẽ được so sánh với dữ liệu của mẫu mới và tuổi thọ còn lại được ước tính dựa trên môi trường chưa phản ứng còn lại trong mẫu do khách hàng gửi đến.

JAF Lab sẽ tạo báo cáo thử nghiệm đầy đủ chỉ ra thông tin của hệ thống, giải thích chi tiết về tuổi thọ còn lại của vật liệu, các quan sát về bất kỳ điều kiện bất thường nào và các khuyến nghị về việc thay thế hoặc thay thế để hệ thống lọc có thể duy trì kiểm soát hiệu quả các chất gây ô nhiễm .

+ Theo dõi việc sử dụng phương tiện cho hệ thống lọc  khí.
+ Phân tích có thể dự đoán tuổi thọ còn lại 
+ Thông tin thu được có thể phản ánh;
    Các đặc điểm và hiệu quả của hệ thống hiện tại
    Chu kỳ thay thế cần thiết để đạt hiệu suất tối đa.

 

© Japan Air Filter Malaysia Sdn. Bhd. 2018

Zalo
Hotline