CÁCH NHIỆT ỐNG - CÁCH QUY ĐỔI KÍCH THƯỚC ĐỊNH DANH DN SANG MM CỦA ĐƯỜNG ỐNG

Ngày Đăng : 11/08/2020 - 8:47 AM

CÁCH QUY ĐỔI KÍCH THƯỚC ĐỊNH DANH DN SANG MM CỦA ĐƯỜNG ỐNG

Đơn vị đo đường kính ống  thường được sử dụng gồm có 3 loại: Inch, DN và Phi

Ở Việt Nam thì đa phần là sử dụng đơn vị đo Phi(Ø). Bởi đọc Phi21 tức là đường ống 21mm (1(Ø)=1mm), dễ hiểu và dễ nhớ.
- Vậy khi chúng ta gọi DN, Inch thì tính ra sẽ là Phi bao nhiêu. Các bạn có thể đọc bảng quy đổi đơn vị ở dưới đây.

 

 

 

 

Mọi chi tiết xin liên hện

KHẢI PHÁT CO., JSC

Nhà cung cấp cách nhiệt Troccellen Nhật Bản ( ống, tấm….)

CÁCH NHIỆT ỐNG - CÁCH QUY ĐỔI KÍCH THƯỚC ĐỊNH DANH DN SANG MM CỦA ĐƯỜNG ỐNG

CÁCH NHIỆT ỐNG - CÁCH QUY ĐỔI KÍCH THƯỚC ĐỊNH DANH DN SANG MM CỦA ĐƯỜNG ỐNG

CÁCH NHIỆT ỐNG - CÁCH QUY ĐỔI KÍCH THƯỚC ĐỊNH DANH DN SANG MM CỦA ĐƯỜNG ỐNG

CÁCH NHIỆT ỐNG - CÁCH QUY ĐỔI KÍCH THƯỚC ĐỊNH DANH DN SANG MM CỦA ĐƯỜNG ỐNG

CÁCH NHIỆT ỐNG - CÁCH QUY ĐỔI KÍCH THƯỚC ĐỊNH DANH DN SANG MM CỦA ĐƯỜNG ỐNG

CÁCH NHIỆT ỐNG - CÁCH QUY ĐỔI KÍCH THƯỚC ĐỊNH DANH DN SANG MM CỦA ĐƯỜNG ỐNG